S rostoucími cenami pevných paliv, plynu i elektřiny hledá stále více lidí jiné způsoby vytápění. Důvodem jsou nejen nižší provozní náklady, ale také stále se zpřísňující emisní pravidla. Takovým řešením je tepelné čerpadlo, pro jehož pořízení lze využít také některé dotační tituly a tím si snížit pořizovací cenu.

Základní princip je jednoduchý – jedná se o systém, který čerpá ze svého okolí teplo, a to mění na energii, která se využívá pro vytápění domu. V létě ho může samozřejmě také ochlazovat. Podle typu čerpadla je teplo čerpáno buď ze vzduchu, pomocí vrtu z podzemních vod, nebo z půdy. U průmyslových či zemědělských provozů může být teplo pro čerpadlo získáváno také z tepla odpadního, které je třeba vedlejším produktem výroby.

V tepelném čerpadle koluje chladicí médium (podobně jako v chladničce), které získané teplo odvede do výparníku. V něm se kapalina změní na plyn, který je v kompresorem prudce stlačen, čím stoupne teplota plynu. Ten je následně zkondenzován a zahřáté médium vytápí prostřednictvím radiátorů, nebo podlahového topení budovu. Tím, že teplo médium „odevzdá“, jeho teplota opět klesne, zkondenzuje na kapalinu a přes expanzní ventil se vrátí do výparníku. Cyklus se neustále opakuje.

Existuje několik základních typů tepelných čerpadel. Typ vzduch/voda čerpá teplo ze vzduchu a topným médiem je voda. Typ voda/voda používá jako zdroj podzemní vodu z hlubokých vrtů, které ale musí být na pozemku dostatečné množství. U typu země/voda je zdrojem tepla buď půda, v níž je plošně instalována síť kolektorů s nemrznoucí směsí, nebo vertikální vrt.  Pokud nepotřebujete ohřívat vodu, lze nainstalovat také tepelné čerpadlo vzduch/vzduch. To nepoužívá topné médium, ale ohřívá přímo vzduch. Hodí se ale jen pro některé typy objektů.

Před výběrem čerpadla se nejlépe poraďte s odborníkem, jaký typ je nejvhodnější právě pro vaši nemovitost. Protože provoz samotného čerpadla je energeticky nenáročný, získáte účinný zdroj vytápění, ochlazování i ohřev vody, aniž by účet za energie zruinoval váš rodinný rozpočet.

Autor: Magdalena C.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.