Penetrace či penetrační nátěr je ve stavebnictví poměrně často užívaný termín, ale ne každý ví, oč se jedná. Ve stavebnictví se s pojmem penetrace nejčastěji setkáte při přípravě podkladů pro výmalbu. Jedná se o ochranný nátěr, který má schopnost proniknout až do hloubky stěny, a tím sjednotit a zpevnit podklad. Tím se stěna dokonale připraví pro aplikaci barevného nátěru. Ale penetrace se také používají jako podklad pro aplikaci omítek, samonivelačních hmot nebo stavebních lepidel. Penetrace se používá také k ochraně dřevěných prvků, nebo před nátěrem střešní krytiny.

Jak penetrace funguje

Při používání interiérových nebo fasádních barev zvyšuje penetrace úspěšnost nátěru, protože zpevní nesoudržné podklady, sjednotí jejich nasákavost podkladů a zvýší přilnavosti následujících vrstev barvy. Základní penetrace se používá například u nových omítek. Pokud je povrch různorodý, jedná se třeba o stěnu oškrábanou od staré malby nebo po odstranění tapet je vhodnější penetrace hloubková, případně penetrace pro sjednocení povrchu v případě, že nasákavost stěny je v různých částech odlišná.

Penetrace se speciálními vlastnostmi

Některé povrchy potřebují speciální úpravu. Pokud v interiéru bojujete s plísněmi a vysokou vlhkostí, případně malujete po povodních či vytopení bytu, je vhodné před novou výmalbou použít penetraci fungicidní, tedy protiplísňovou. Pro ošetření střešní krytiny před nátěrem a také pro nejvíce savé povrchy se doporučuje penetrace silikonová. Podle typu použité barvy se dále rozlišují penetrace silikátové, disperzní či akrylátové.

Jak správně vybrat a aplikovat penetraci

Při výběru penetrace je vždy nutné respektovat doporučení výrobce, jak z hlediska podkladu, tak následně použitého nátěru. Složení jednotlivých penetračních nátěrů se liší. Jiná penetrace je vhodná na zdivo, jiná na beton, sádrokarton a další materiály. Pokud si výběrem nejste jisti, poraďte si přímo u prodejce.

Vybraný penetrační nátěr je třeba důkladně rozmíchat s vodou, optimální je použít míchadlo, a to vždy v poměru stanoveném výrobcem. Pro aplikaci se používá buď malířský váleček, nebo štětec. Lze si použít i stříkací pistoli, ale při ručním nanášení pronikne penetrační nátěr lépe do podkladu. Důležitá je rovnoměrnost a také použití adekvátního množství. U penetrace neplatí čím více, tím lépe. Pokud je podklad více poškozený, je lépe použít dvě vrstvy penetrace, které se nanášejí bezprostředně po sobě.

Autor: Mag

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.