Mnozí majitelé rodinných domů význam hromosvodu podceňují a často se spoléhají na vysoké stavby v okolí (věž kostela, továrna, vysoké stromy, aj.). A to by se nemuselo vyplatit. V poslední době všichni vidíme, jakým způsobem se mění počasí a jak nevyzpytatelné bouřky se objevují. A tak některý, byť i z „vedlejších“ blesků, by mohl způsobit fatální škodu.

Co to vlastně hromosvod je?

Jedná se o zařízení, vytvářející umělou vodivou cestu ke svedení bleskového výboje do země. Hromosvod (jinak též bleskosvod) je tvořen jímačem, svodem a uzemněním.

Pozn.: jen pro informaci – hromosvod vynalezl Čech Prokop Diviš v půlce 18. století.

Kde všude se hromosvody musí instalovat?

Na stavbách a zařízeních, kde by mohl blesk ohrozit zdraví nebo život lidí, anebo materiální škody. Kvalitní provedení hromosvodu může pro majitele domů znamenat zabránění škod ze zasažení bleskem a zároveň pocit bezpečí. U nových staveb musí stavebník respektovat stavební zákon 183/2006 Sb. A prováděcí vyhlášku 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a hromosvod instalovat. U starších nemovitostí záleží na majiteli.

Pro nemovitosti nejsou nebezpečné jen přímé údery – nebezpečí vzniká i tehdy, uhodí-li blesk v okruhu cca 2 km. Bleskový proud se totiž šíří různými vodivými cestami (kabely distribuční soustavy, kovovým potrubím, telefonními spoji, aj.). Při silných bouřkách se doporučuje odpojit ze sítě všechny spotřebiče, elektroniku, a další elektropřístroje.

K instalaci hromosvodu si vyberte některou z firem, která se na tuto činnost specializuje. Nekvalitní provedení hromosvodu může být ještě víc nebezpečné, než když hromosvod nemáte. Také staré a nefunkční hromosvody mohou natropit mnohou škodu. A proto vždy dbejte na to, aby váš hromosvod měl aktuální revizi, která by měla být prováděna přibližně každých pět let. Revizní technik dokáže pomocí měřicích přístrojů zjistit stav celého systému, zejména pak stav uzemnění.

Autor: J. Linková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.