Rozhodli jste se nechat si postavit rodinný dům? Pak počítejte s tím, že samotné výstavbě bude předcházet mnoho povinností a úkolů, které budete muset vy sami zařídit. Avšak přečtete-li si pozorně tento článek, budete připraveni a vyřizování všeho potřebného vás nezaskočí. A to přesto, že zajištění veškeré dokumentace a vyřízení stavebního povolení není pro laika zrovna snadné.

Řekneme-li to hodně zjednodušeně, před zahájením stavby budete potřebovat čtyři věci: peníze, pozemek, projekt, povolení.

Finanční prostředky

  1. Peníze – předpokládejme, že už máte financování stavby dobře promyšlené a hlavně zajištěné
  2. Pozemek – ten můžete mít již svůj vlastní, což je pro vás hned dvojí výhoda – jednak finanční, a za druhé vás nebude nic zdržovat a po vyřízení všech představebních náležitostí můžete s výstavbou domu rovnou započít.

Pozemek

Pokud budete pozemek teprve pořizovat, nejprve zvažte, jaká lokalita bude pro váš nový domov optimální, a v té pak pozemek hledejte. O všem, co souvisí s koupí pozemku, vás poučí realitní makléř a také za vás mnohé zařídí. Pokud vaše parcela není v oblasti, kde jsou již připravené inženýrské sítě na hranici pozemku ( kanalizace, vodovodní řád, el. energie, internet) a další infrastruktura (přístupové cesty), budete se muset postarat o jejich vybudování, a to s pomocí příslušných úřadů a odborných firem. Parcela by neměla mít žádné právní vady, minimum věcných břemen ( např. stožáry vysokého napětí, které mají ochranné pásmo, inženýrské sítě jdoucí skrz pozemek), nekonfliktní sousedy, nacházet se na rovinatém terénu ( ve svahu hrozí sesuv zemin). Také není vhodné pořídit si pro budoucí stavbu pozemek, který je veden jako zemědělská půda. Pozdější převod na stavební pozemek může být neproveditelný.

 

 

Projektová dokumentace

  1. Projekt – k projektové dokumentaci patří okótovaná výkresová dokumentace domu a pozemku s jeho zaměřením a s vyznačením přípojek k inženýrským sítím. Výkresy pro vás zpracuje buď projektant, anebo architekt (zde je vhodné obrátit se na projektovou kancelář, připraví pro vás i 3D vizualizaci). Součástí stavební dokumentace musí být doklad o vlastnictví pozemku, seznam a adresy účastníků řízení, smlouvy se správci sítí, vyjádření sousedů, prohlášení osoby, která bude vykonávat stavební dozor, vyjádření krajské hygienické stanice, požární ochrany, popřípadě státní energetické inspekce, či zpráva o geologickém průzkumu. Dále jsou to zprávy dalších účastníků stavebního řízení, jako vyjádření příslušných institucí (odbor životního prostředí, vodohospodáři – např. chce-li si zřídit domácí čističku odpadních vod; báňský odbor – jestli budete chtít vrtat studnu hlouběji než 30 metrů) a stanoviska některých dalších úřadů a orgánů.

 

Druhů stavební dokumentace je hned několik; jejich obsah a rozsah je uveden v jednotlivých přílohách vyhlášky 499/2006 Sb.:

  • dokumentace pro územní řízení
  • dokumentace pro ohlášení stavby
  • dokumentace pro zadání stavby
  • dokumentace k provedení stavby
  • dokumentace pro stavební povolení, aj.

 

Záleží na tom, zda v daném konkrétním případě je zapotřebí vést samostatné územní řízení, kdy musí být vydáno územní rozhodnutí, nebo stačí vést společné územní a stavební řízení, atd.

Je vhodné předem zajít na příslušný stavební úřad a tam se poradit, které instituce se musí k vašemu stavebnímu záměru vyjádřit a jaký typ dokumentace budete muset zajistit. Počítejte s tím, že zpracování celé stavební dokumentace se všemi odbornými posudky může trvat několik měsíců.

Díky projektové dokumentaci je však možné zjistit, kolik bude váš nový dům stát, neboť z těchto podkladů se připraví rozpočet celé stavby; stavební úřad vám na jejím základě stavbu domu povolí a stavební firma bude vědět, jak přesně má dům vystavět.

Stavební povolení

  1. Povolení – stavbu můžete zahájit na základě ohlášení stavby (stavební záměry uvedené v § 104 stavebního zákona) nebo stavebního povolení; poté nezapomeňte stavebnímu úřadu oznámit termín zahájení výstavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

 

A ještě několik slov závěrem:

Komplexní příprava před výstavbou rodinného domu – jak je z předchozího textu patrné – není tak jednoduchá. Na stavebníka klade značné časové nároky, a proto nemáte-li čas a chuť vše zařizovat sami, zajistěte si k vyřízení potřebných povolení kvalifikovanou osobu. Ta, v rámci inženýrské činnosti podložené smlouvou, absolvuje všechna potřebná jednání a získá pro vás závazná stanoviska dotčených orgánů, včetně příslušných povolení a rozhodnutí.

Autor: Jaroslava Linková

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.