Mít studnu na vlastním pozemku je něco jako výhra v loterii. Pocit, že nejsme závislí na externí dodávce vody zahřeje u srdce. O kvalitu studniční vody je však třeba se řádně starat. Tato povinnost je na vlastníkovi studny. Na rozdíl od vody z veřejného vodovodu není voda z domácích zdrojů nijak centrálně sledovaná.

Druhy studní

Studny dělíme na kopané a vrtané. Zatímco u kopané studny si základní ošetření může vlastník provést sám, u studny vrtané je třeba přizvat odborníky.

Údržba konstrukčních prvků studny

Zhruba jednou za 5 let se vyplatí zkontrolovat vnitřní stav studny. U vrtaných studní kontrolujeme stav trubek – měly by být z kvalitního materiálu. Rozhodně se nevyplatí na nich šetřit. U kopaných studní kontrolujeme stav betonové skruže a vyzdívky. Kryt studny musí dobře těsnit tak, aby se do studny nedostal žádný organický materiál jako například zetlelé listí nebo drobní živočichové. Toto hrozí zejména při záplavách. Do vody se tak spolu se splachy půdy mohou dostat zdraví nebezpečné dusičnany nebo pesticidy.

Jak studnu vyčistit

Nejprve se čerpadlem odčerpá veškerá voda. Pak se přistoupí k vlastnímu čištění tělesa studny. První metodou čištění je čištění studny od mechanických nečistot – písku a kalu. Kal zanáší studnu a snižuje výšku vodního sloupce. Tvoří také živnou půdu pro bakterie. Studny se zanášejí vlivem podloží, kdy se do nich dostávají malá zrnka hornin nebo prostřednictvím minerálů, které se z vody srážejí. Kal z kopané studny odstraníme kalovým čerpadlem. Čištění se provádí mechanickými rázy nebo ocelovým kartáčem. Dále se odstraní například kousky betonu, které odpadly ze stěn studny.

Stav studny lze při těchto procesech kontrolovat kamerou. Poté se studna opláchne a znovu vyčerpá. Při chemickém způsobu čištění se do studny dodají chemikálie, které odstraní vysrážené sloučeniny a prvky, které nelze odstranit mechanicky. Při důkladném čištění se pokrývá dno čerstvým pískem a štěrkem. Nakonec se provede dezinfekce chlornanem sodným (Savem). Dezinfekční prostředek vyprchá asi za dva dny. Za tři až 4 týdny provedeme rozbor vody. Poté je možné vodu bez obav pít.

Nejčastější problémy vody ze studny

Studna se může stát přítomnost bakterií zdrojem zdravotních rizik. K nejčastějším problémům studniční vody patří, zvýšený obsah dusičnanů a dalších anorganických sloučenin a prvků jako jsou radon, mangan nebo železo. Za tímto účelem se minimálně jedenkrát za rok provádí rozbor vody. Dle odhadů až 3 čtvrtiny studní nesplňuje řádné nároky na kvalitu vody. Máme-li na svém pozemku studnu, kterou nevyužíváme, i tu musíme řádně zabezpečit, aby se nestala zdrojem kontaminace vodonosných vrstev.

Kdy je nutné provést rozbor vody

  • Přehnal-li se přes pozemek přívalový déšť
  • Došlo k zásahu v samotné studni, například bylo vyměněno čerpadlo
  • Pokud dojde ke změně vlastností jako je barva nebo chuť
  • Vyskytne-li se u některého člena rodiny průjem
  • Majitel sousedního pozemku skladuje nevhodný materiál (siláž, kompost) nebo chová větší množství zvířat.

Autor: Marcela Malcová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.