Pokud na svých cestách za poznáním navštívíte Uherský Brod ve Zlínském kraji, najděte si chvilku na návštěvu muzea Jana Amose Komenského. Muzeum vám podá mnoho zajímavých informací o životě „učitele národů“ a také vám ucelí vaši představu o vybavení školy a výuce v minulosti.

Muzeum je obklopeno stylovým a pečlivě udržovaným parkem. Ten je tvořen řadou netradičních dřevin (brslen evropský, dřišťál, javor babyka, jeřáb břek) a v současné době taky rozšířený o ukázku kamenných ornamentů.

V jeho těsné blízkosti se nachází ředitelství muzea. Nádvoří muzea nabízí návštěvníkům skvost v podobě Japonské zahrady, na jejímž vzniku se podíleli zkušení japonští architekti.

 

Vznik a význam zahrady

Japonská zahrada byla vytvořená během tří podzimních dnů v roce 1998. Impulsem pro její vznik bylo navázání přátelských a družebních vztahů mezi radnicí Uherského Brodu a japonským městem Tsukiyono v roce 1995. Zahrada představuje typickou krajinu se stromy, keři a květinami, horami, pramenem řeky i oblázky s pískem.

Suchá zahrada s pečlivě čistými liniemi je tvořená kameny, jehličnany, kamennou lampou, studánkou z bambusu, suchou studnou i zdobou flórou. V zahradě najdeme dva typy kamenů. Jedny kameny mají dekorativní charakter a umocňují kouzlo zahrady i jejího okolí. Druhá skupina kamenů umožňuje návštěvníkům i těm, kdo o ni pečují, vstup do prostoru instalované zahrady a její detailní prohlídku i nezbytnou údržbu.

Relaxace i estetický zážitek

Pobyt v okolí Japonské zahrady i její prohlídka vám přinese chvíle pohody a příjemného uvolnění. Rádi se k ní budete opakovaně vracet v různých ročních obdobích a sledovat její proměny v závislosti na počasí. Kromě zklidnění přináší svým návštěvníkům také inspiraci pro zkrášlení jejich obydlí i bezprostředního okolí domu.

 

 

Čtěte také: Zahradní jezírka nejen pro začátečníky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.