Kamenina je v podstatě speciálním druhem keramiky, která má unikátní vlastnosti. Kameninové výrobky jsou trvanlivé, pevné (pevnost v ohybu je až 40 MPa), hutné, neprůsvitné a mají velmi malou nasákavost (maximálně do 5 až 7 %) a výborné mechanické vlastnosti. Kamenina odolává mrazu a také chemikáliím, takže má poměrně široké možnosti využití. V tomto textu se nebudeme zabývat dekorační a užitnou kameninou, jako je například nádobí, ale kameninou užívanou průmyslově.

Historie kameniny
Kamenina má jako materiál poměrně dlouhou historii, která sahá až do 4. století. Nejstarší kameninové výrobky pocházejí z Číny. Pokud jde o Evropu, na historii kameniny jsou různé názory. Část historiků tvrdí, že kamenina je v Evropě od 8. století, část, že až od 11. století. Kameniny odpovídající čínskému vzoru se pak do Evropy dostala v 16. století díky arabským obchodníkům.

Jak se vyrábí
Kamenina se vyrábí z kameninového jílu, ale obsahuje i další látky, jako jsou taviva, ostřiva a barvicí kysličníky. Vypaluje se při teplotách mezi 1 100 °C až 1 300 °C, zatímco pro vypálení keramiky je nezbytná teplota 1 600 °C a vyšší.

Kameniny je několik druhů a liší se podle toho, jaká látka snižující teplotu potřebnou na vypálení, obsahuje. Může se jednat o živec, vápenec, nebo žáruvzdorný jíl. V případě, že je kameninový jíl dostatečně kvalitní, přidání takové látky nutné není.

Základní dělení je u kameniny na:

  • hrubá kamenina
  • jemná kamenina

Hrubá kamenina
Při výrobě hrubé kameniny se spotřebují i nepodařené kameninové výrobky a obsahuje větší podíl ostřiv. Má hrubý a barevný střep. Vyrábí se z ní například prvky pro kanalizační potrubí, chemické provozy, v zemědělství a ve stavebnictví.

Jemná kamenina
Jemná kamenina se vyrábí ze směsi, v níž je obsaženo méně kameninových jílů a větší podíl živců. Má bílý, případně barevný střep. Může se jednat o dekorační či užitné keramické výrobky vhodné i do exteriérů, ale také dlaždice a lisované obkládačky.

Další dělení kameniny je podle účelu, k němuž jednotlivé kameninové výrobky slouží:

  • kanalizační
  • stavební
  • chemická
  • hospodářská (zemědělská)
Řezání kameninové tvarovky

Kanalizační kamenina
Z kameniny se vyrábí široké spektrum prvků pro kanalizační potrubí, jako jsou roury, tvarovky, oblouky, kolena, vtokové žlaby nebo sifony. Jejich nevýhodou je, že reagují na jakýkoliv pohyby zeminy, takže ve spojích bývají často poruchy. Postupně je tak vytlačují plastové prvky. Výhodou naopak je, že povrch kameninových potrubí je glazovaný, takže obsah po povrchu doslova klouže. Je-li prostředí pro kanalizaci chemicky komplikované, kamenina je plastem nenahraditelná. Kvalitní kamenina se pozná podle poklepu.

Stavební kamenina
Kromě kanalizačního potrubí se z kameniny vyrábějí také další stavební materiály, například prvky na obložení fasád, tedy lícovky, kabřinec. Jsou velmi pevné a díky glazovanému povrchu také mechanicky odolné, otěruvzdorné a mrazuvzdorné.

Chemická kamenina
Z kameniny se budují různé prvky v průmyslových provozech, hlavně v hutnictví, papírenství, potravinářství a v textilním a chemickém průmyslu. Jedná se o mechanicky i chemicky odolné žlaby, pláty, klíny, podstavce a další prvky.

Hospodářská kamenina
Také v zemědělství se kameninové výrobky často uplatňují, například jako žlaby a koryta pro krmení zvířat, koryta a potrubí pro přepravu, zpracování a skladování zemědělských výrobků, například ovocných moštů, či vína.

Autor: Mag

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.