Když se rozhodnete pro koupi bytu, jistě si všechno, co touto transakcí souvisí, necháte prověřit po technické i právní stránce, a navíc si necháte sepsat rezervační i kupní smlouvu tak, aby pro vás nepředstavovaly žádná rizika.

A pak nastane ten správný čas a vy máte převzít svůj nový byt. Ať už jste koupili byt nově vystavěný, anebo starší – je zapotřebí si dát velký pozor na to, v jakém stavu vám ho předávají. Nezřídka se totiž stává, že byt při převzetí vypadá jinak, než je uvedeno v předávacích materiálech.

U nového bytu si dejte zejména pozor na to, aby bylo vše dokončeno. Někdy se stává, že jsou v bytě nedodělky. A vy  – v radostném rozpoložení, že už nastala ta chvíle, kdy budete mít nový domov – si jich ani nevšimnete.  Posléze si je – pokud o nich nebude záznam v předávacím protokolu – budete muset dořešit na vlastní náklady. Ověřte si vše, co se týká elektřiny, vody, odpadů, atd., a zkontrolujte to s PP, který musí závazně podepsat obě zúčastněné strany.

Když kupujete starší byt, může být situace ještě horší. Jsou známy případy, kdy majitel poslal klíče po sousedech, a noví majitelé našli odřezané elektrické rozvody, jinde to bylo odtrhané palubkové obložení stěn, anebo demontovaná plovoucí podlaha a všechny prahy, či stržené linoleum. A to přesto, že měly být součástí předávky. A jindy zase nového majitele čekala dokonce devastace bytu a poničené zařízení.

Nepříjemné je také, když vám předchozí majitel odhlásí energie. Jejich nové zřízení by vás stálo nemalé finanční náklady, oproti tomu, když se jen jejich odběr přehlásí na nového majitele s podepsanými konečnými stavy počítadel.

Co tedy kontrolovat?

  • Prověřte funkčnost instalací i veškerého technického vybavení – topení, voda, světlo, dveře a okna, aj.
  • Ověřte, zda vybavení bytu odpovídá stavu uvedenému v Kupní smlouvě; už při sepisování KS myslete na to, aby v ní bylo výslovně uvedeno, v jakém stavu má být nemovitost při předání. Od věci není ani to, když uvedete sankci za nedodržení tohoto ujednání a sankci za opožděné předání v případě nesrovnalostí.
  • Prohlédněte byt, rozvody, balkon, sklep i komoru. Jestliže při přejímce zjistíte nějaké závady, uveďte je v Předávacím protokolu společně s tím, jakým způsobem a kým budou závady odstraněny, a také závazný termín.
  • Zapište výrobní čísla měřidel a jejich konečné stavy – to pro následné správné rozúčtování poplatků za služby; zapište počet předaných klíčů.
  • Pokud bude nemovitost v takovém stavu, že nebude možné ji převzít, Předávací protokol rozhodně nepodepisujte. Pořiďte zápis z jednání, uveďte zjištěné okolnosti, včetně návrhu, jak nastalou situaci řešit.

Autor: Jaroslava Linková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.