Chcete stavět, anebo máte nemovitost k rekonstrukci, a nevíte, zda se náhodou nenachází v památkově chráněné oblasti? Kde se takové informace doberete? První obecné info vám jistě podají vaši nejbližší sousedé v chráněné zóně, ale to si samozřejmě musíte ověřit. Jednak se všechna česká chráněná území dají dohledat na stránkách Národního památkového ústavu, a pak, tuto informaci vám podá každý příslušný stavební úřad při Městském nebo Obecním úřadu, anebo na Magistrátu.

Nemyslete si ale, že stavby či stavební úpravy v těchto oblastech budou tak úplně jednoduché, a že si budete moci počínat jen podle svých vlastních představ. Mohou vás zaskočit všelijaká omezení a nařízení, schvalovací řízení budou zřejmě probíhat déle, neboť se k nim bude vyjadřovat více orgánů a institucí než v běžné krajině.

Na stavebním úřadu si tedy podáte vyplněný formulář, v němž bude přesně uvedeno, co a jak chcete na svých nemovitostech upravovat. Vaším případem bude pověřen památkář, který vše přímo na místě zkontroluje a zdokumentuje. Pak (nejspíše do 20 dnů) vám přijde vyjádření, zda byly vaše záměry povoleny či zamítnuty, a to s řádným odůvodněním.

Povolení budete v chráněných oblastech potřebovat na jakoukoliv stavební úpravu či změnu. A to se týká nejen stavby, ale též pozemku. Nejenže bez schválení památkářů nesmíte nic měnit na svém domě, ale povolení musíte mít i na každý pokácený strom, anebo naopak třeba výsadbu živého plotu, anebo výstavbu kamenné zídky místo něj. Tyto povinnosti stavitele jsou částečně zakotveny ve stavebním zákoně, a jako hlavní určující je zákon o státní památkové péči.

Stavby a jejich úpravy na pozemcích, ležících v Chráněné krajinné oblasti, anebo v historických obcích, vyžadují zachování určitých prvků tamní tradiční architektury, a musí být k místní tradici citlivé – nelze si například vybrat stavbu domu na klíč podle nějakého katalogu.

Doporučujeme nestavět bez schválení krajinářů – nejenže by vás mohly postihnout vysoké pokuty, ale také byste mohli dostat nařízení, stavbu či její úpravy na vlastní náklady odstranit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.