I když most je symbolem spojení, a tedy i většinou něčeho pozitivního, o tepelných mostech to neplatí. Tam, kde se tepelné mosty objeví, následují obvykle i další problémy, proto je nutné jim ideálně předcházet, nebo je odstranit. Neřešené tepelné mosty mohou nejen znepříjemnit užívání nemovitosti, ale také zvyšovat provozní náklady a dlouhodobě i poškodit konstrukci domu.

Co je to tepelný most?
Tepelný most je část vnějšího pláště budovy, kudy zvnitřku ven uniká více tepla než z jiných částí stejného objektu. Takové místo se zejména v zimním období daleko rychleji ochlazuje, může se v něm kondenzovat vlhkost a mohou se na něm či v jeho okolí objevit i plísně. Důvodem je obvykle špatná izolace, chybná montáž dveří a oken a další konstrukční problémy. Co je dnes velmi důležité je také energetická náročnost. Vytopit dům s tepelnými mosty je samozřejmě mnohem dražší než dům, který je správně izolován. Na první pohled tepelný most vidět není, na to potřebujete buď termokameru, nebo případně měření pomocí infračerveného teploměru (infra pyrometru).

Kde se tepelné mosty nejčastěji vyskytují?
Tepelné mosty se obvykle objevují v místech spojů jednotlivých konstrukčních prvků, například v rozích budovy. Dále jsou často v místech, kde se dotýkají různé materiály, například když je vedle betonového železobetonového sloupu cihlová zeď, protože oba materiály mají různé tepelněizolační vlastnosti, nebo u oken a dveří. Častý je pak například výskyt plísní u okenních rámů plastových oken, pokud je rám do stavebního otvoru chybně namontován. Mohou se objevit případně také v místech, kde je budova špatně postavena, třeba když je použito málo, nebo nevhodné tepelné izolace. Problémem může být i nesprávně zhotovené zateplení objektu, případně chybné vedení inženýrských sítí vnějším pláštěm budovy.  

Jak se zbavit tepelných mostů?
Nejlépe je samozřejmě jim předcházet výběrem co možná nejkvalitnější izolace a pečlivou kontrolou stavebních prací. Pokud stavíte dům sami, investice do kvalifikovaného stavebního dozoru se určitě vyplatí. V případě, že už tepelné mosty doma máte, je vhodné se poradit s odborníky, jak je vyřešit, protože jeden univerzální recept neexistuje. Někde může pomoci zateplení, jinde je třeba doplnit, či vyměnit izolaci v dutinách, či opravit špatně namontovaná okna či dveře. Než začnete něco bourat, nebo investovat velké peníze do rekonstrukce, tepelné mosty nejprve důkladně zmapujte a nechte si poradit projektantem, jak se jich nejlépe zbavit. Špatně zvolená oprava by mohla situaci naopak ještě zhoršit.

Autor: Mag

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.