Rozhodli jste se postavit si rodinný dům? A nakonec u Vás převládla touha po vůni dřeva nebo dokonce snaha se ještě více přiblížit přírodě. Pak pro vás musí být důležitá především odpověď na otázku: „Jaké dřevo použít na nosné konstrukce u dřevostavby rodinného domu?„. A věřte, že odpověď není až tak složitá. Záleží více či méně na způsobu stavby, který zvolíte. Pojďme si na položenou otázku šířeji odpovědět.

Nejčastěji používaná dřeva

Nosné konstrukce rodinného domu ze dřeva jsou velmi zatěžované, i proto je třeba vybírat dřevo, které je vyzrálé a splňuje ty nejpřísnější parametry. Na dřevostavbu rodinného domu je nejčastěji doporučováno dřevo jehličnatých dřevin jako je smrk, borovice, jedle, popř. modřín. Tvrdé dřevo listnatých buků a dubů je pak užíváno o něco méně. Často jsou z tohoto dřeva spojovací prostředky jako jsou kolíky nebo hmoždinky.

Rodinné dřevostavby z lehkého skeletu

Velmi často jsou rodinné domy a jejich konstrukce postaveny jako dřevostavby z lehkého skeletu. Na nosné konstrukce se používají většinou prvky vyrobené z jehličnatých dřevin. Z těch jsou vyrobené subtilní tyčovité prvky průřezu obdélník. Tyto prvky lze sestavovat přímo při stavbě domu do tzv. rastru, díky kterému je vytvořena dispozice domu. 

Základní výhody:

  • Dřevěná nosná konstrukce není po dostavbě viditelná
  • Tepelné izolace se provádí z vnější strany
  • Je možné měnit dispozici i během stavby

Dřevostavby z těžkého skeletu

Opakem dřevostaveb z lehkého skeletu mohou být ty z těžkého skeletu. U těch je nosná konstrukce tvořena sloupy a průvlaky masivních průřezů. Většinou je využito lamelové dřevo (tzv. Glulam) nebo vrstevnaté dýhované dřevo (LVL). Těžké skeletové konstrukce je třeba vyztužit a pomoci jim odolávat vodorovným silám. I proto je důležité věnovat pozornost stropní konstrukci. Ta ovlivňuje tuhost celé stavby. 

Základní výhody:

  • Je možné upravovat snadno a rychle dispozici stavby po dokončení
  • Izolace se montuje z vnější strany
  • Lze využít pro stavbu velkých rodinných domů

Tento typ konstrukce se častěji využívá na větší stavby, tedy nejen RD, ale i školy nebo výzkumná centra.

Další možnosti a shrnutí

Dřevostavby rodinných domů jsou v dnešní době velmi moderní. Mimo lehkých skeletů, je možné využít i kulatiny při stavbě srubů. Z dlouhodobého hlediska, to však není ideální řešení. Z námi zmíněného je patrné, že nejčastěji se využívá upravené a opracované dřevo jehličnanů, ale v některých případech a částech nosných konstrukcí najdeme i listnáče jako je buk nebo dub. A bát se opravdu nemusíte, protože dřevo vám připraví kterákoli pila.

Autor: David Mánek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.