Dřevomorka domácí (Serpula lacrimans) je dřevokazná houba, která napadá dřevěné konstrukční prvky v budovách a způsobuje hnědou hnilobu dřeva. Je úporným protivníkem a není lehké ji odstranit. Následkem neřešeného problému s dřevomorkou může být až narušení statiky celého domu. Jak se tedy zbavit tohoto nevítaného návštěvníka?

Něco z mykologie

Dřevomorka domácí tvoří rozlité, nevzhledné plodnice proměnlivého tvaru. Patří do čeledi dřevomorkovitých a do řádu hřibotvarých. Své latinské jméno získala podle schopnosti vylučovat na svém povrchu vodu, takže skutečně vypadá jako by ronila slzy. Podhoubí může dosahovat délky až několika metrů, skládá se z transportních provazců ‒ rhizomorf. Pomocí nich se dřevomorka přibližuje zdroji vody, kterou potřebuje pro svůj růst. Ve volné přírodě je dřevomorka vzácná. O to lépe se adaptovala na zpracované dřevo listnatých i jehličnatých stromů. Napadá trámy, dřevěné podlahy, krovy i nábytek. Dokáže dokonce prorůstat škvírami ve zdivu. Její mycelium produkuje enzymy hydrolázy, které účinně a nevratně rozkládají dřevní hmotu. Dřevo napadené dřevomorkou má rezavou barvu, je křehké a snadno se rozpadá. Samotné plodnice mají červenohnědou barvu s bílými okraji. Výtrusy jsou nahnědlé a u citlivých jedinců mohou způsobovat alergické reakce.

Jak se zbavit dřevomorky

Největším rizikem při likvidaci dřevomorky je nedostatek znalostí a zkušeností. Často se vyplatí likvidací dřevomorky pověřit zkušenou firmu. Laik se může domnívat, že nejvíce nebezpečné jsou plodnice dřevomorky. Hlavní problém naopak představuje rozrostlé mycelium. Odhaduje se, že až 90 % starých dřevěných budov má problém s dřevomorkou.

Vyhněte se chybám

Existuje asi 25 druhů dřevokazných hub, které ničí dřevěné konstrukční prvky budov. Ne každá dřevokazná houba je tedy dřevomorka. Velkou chybou je odstraňovat pouze plodnice. Ty jsou dokonce jedlé. Dřevu tím však nijak nepomůžeme, neboť jak už bylo řečeno, nejnebezpečnější je mycelium. Další mýtus panuje ohledně spalování napadených prvků. Někteří lidé se domnívají, že se spory spolu s dýmem rozletují do okolí. Ve skutečnosti neexistuje lepší eliminace tohoto škůdce než jeho spálení.

Prevence je základem

Na problém s dřevomorkou bychom měli myslet už na samém začátku, když nemovitost stavíme nebo vyměňujeme dřevěné konstrukční prvky. Dřevo, které nakupujeme, nesmí být vlhké. Ideálně by obsah vody neměl překročit 16 %. Vybírejme tedy pouze u těch dodavatelů, kteří nechávají dřevo řádně proschnout, nebo jej nakupme s předstihem a poskytněme mu čas na důkladné vysušení. Ideálně by mělo být dřevo tvrdé, nejlepší je dubové, akátové, ořešákové nebo bukové. Naopak třeba smrk se svým řídkým dřevem představuje pro dřevomorku ideální živnou půdu. Trváme-li na dřevě jehličnatých stromů, je lepší rozhodnout se třeba pro borovici, jejíž jádro obsahuje velké množství pryskyřic, které dřevomorku odpuzují. Nové dřevo ošetříme rovněž chemickou injektáží. Materiál se napouští směsí fungicidu a insekticidu, který zabrání množení dřevokazného hmyzu. Chemická prevence ochrání dřevo na desítky let dopředu.

Dávejme pozor na správné provedení konstrukcí. Dřevo by se nikde nemělo dotýkat zdiva. V místech dotyku je jej třeba podložit, například lepenkou. Nové prvky dřevěných konstrukcí je třeba impregnovat. Základem úspěšné prevence je rovněž pravidelné větrání. Přítomnost dřevomorky poznáme již podle výrazného, zatuchlého zápachu. Nezapomínejme, že dřevo musí dýchat. Nikdy proto nepokládejme na dřevěnou podlahu linoleum.

Likvidace dřevomorky ‒ krok za krokem

Nejprve zjistíme rozsah škod a odstraníme plodnice dřevomorky. Rovněž odstraníme veškeré konstrukční prvky, které se nacházejí v přibližně metrové vzdálenosti od postiženého místa. Poškozené dřevěné součásti spálíme. Stejně tak se zbavíme poškozeného zdiva, například u dřevěných zárubní nebo rámů oken. Je-li napadená zeď, je nutné ji vybourat a po chemickém zásahu postižená místa vyzdít znovu. Dřevomorka dokáže totiž prorůstat porézními omítkami a škvírami ve zdivu. Okolí napadeného dřeva chemicky ošetříme prostředkem proti houbovým chorobám ‒ fungicidem. Základem úspěchu je také zbavení objektu veškeré vlhkosti.

Autor: Marcela Malcová

Mohlo by vás zajímat: Materiály pro dřevostavby 

Zdroj obrázku: Epp, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.