I když v posledních letech většina majitelů zahrad spíše bojuje s nedostatkem vody, i dnes existují pozemky, na kterých je vody až příliš. Tím není myšleno zaplavení po povodni, nebo přívalovém dešti, ale trvalý mokrý pozemek, buď v důsledku vysoké hladině spodní vody, nebo kvůli zvýšenému průtoku vody v blízkém vodním toku, nebo kvůli průsakům třeba z rybníku. V takovém případě je nezbytné takové místo odvodnit. Ale ne bez užitku, každá kapka vody se dnes počítá. Důležité je myslet i na to, že jakýkoli zásah na vašem pozemku může negativně ovlivnit i sousedy. Než cokoli podniknete, raději se poraďte s hydrogeologem, případně svá opatření slaďte i s majiteli okolních parcel.

Přebytečnou vodu jímejte
Máte-li v určité části pozemku půdu přemokřenou, můžete jí strouhou či trubkou nasměrovat do nádrže, ať už se jedná o přírodní jezírko, podzemní nádrž na užitkovou vodu, nebo i obyčejný sud na vodu v nižší části parcely. Voda tak poputuje samospádem tam, kde ji využijete buď pro zalévání, nebo třeba na splachování toalety, nebo jako vodní okrasný prvek.

Spád v příkopu by měl být asi do 10 % a je vhodné dno zpevnit kameny. Obě opatření působí proti erozi. Boční strany nechte zarůst travou, aby se břehy zpevnily. Strouha nebo příkop je sice úplně nejjednodušší řešení, ale může to být nepraktické, pokud se na zahradě pohybuje osoba s nějakým handicapem, nebo i nebezpečné, když jsou na zahradě malé děti. V takovém případě je vhodnější zvolit drenážní potrubí.

Drenáže
Instalací drenáží se odvodňují nejen zahrady, ale také pozemky pod budovami, u nichž by mohlo příliš vody způsobit poškození konstrukce. Drenáž může pomoci také u vlhkých objektů s odvodněním stěn. Drenážní trubky jsou buď ohebné, nebo pevné, jsou perforované a vyrábějí se z PVC. Jinou variantou je drenáž z cihel, nebo dokonce i jen kamenů. Drenážní potrubí se pokládá na vrstvu štěrku a následně se zasype štěrkopískem, či jiným materiálem, který propouští vodu. Na něj se pak položí vrstva zeminy, ale pod ní je dobré umístit ještě geotextilii, aby se omezilo prorůstání kořenů až k drenáži. Není také dobré umístit drenážní trubky přímo pod stromy, aby nebyly poškozeny kořeny. Vhodná vzdálenost je aspoň několik metrů (podle druhu stromu).

Důležitý je spád, buď z místa pozemku, které chcete odvodnit, nebo směrem od domu. Ideální je cca 3 až 5 %, minimální však 1 %. Pokud vodu jímáme, může drenáž ústit přímo do jezírka, pokud ji odvádíme mimo pozemek, je vhodné je vyústit asi 10 až 20 cm nad obvyklou výškou hladiny potoka. V místech, kde je přísun vody stálý, může být drenáž zdrojem vodopádu či jiného vodního prvku, který zahradu vždy oživí.

Vysokopevnostní drenážní trubky (černé barvy) o délce 6 metrů, nejsou děrované po celém povrchu jako ostatní drenážní trubky, ale jen v polovině obvodu

S odvodněním pomohou rostliny
Přebytečnou vodu z pozemku může odstranit i za pomoci některých rostlin a nemusí jít jen o vrby, které známe z okolí potoků a rybníků. Stejně jako u vodních ploch, také na zahradě vrba spolehlivě najde vodu a dokonale ji využije. Vrb je celá řada druhů, a to jak ve formě stromů, tak i keřů. Vodu milují také jehličnany, například borovice a mrk. Z vlhké pozice bude nadšená také olše, bříza, topol, rododendrony, černý bez nebo jalovec. Vlhkou nebo i vysloveně mokrou půdu milují také některé druhy květin, například kosatce a blatouchy.

Autor: Mag

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.