Máte na vlastním pozemku také studnu? Pak patříte mezi ty šťastlivce, kteří jsou nezávislí na externí dodávce vody. Nezapomeňte však, že veškerá starost o kvalitu vody leží na vás. Na rozdíl od vody, která k vám přitéká z veřejné sítě, ta studniční není nijak monitorovaná. Základem je provedení rozboru vody. Tak získáte jistotu, že voda, kterou pijete vy i vaši blízcí je skutečně nezávadná. Rozbor vody je jednoduchý a spolehlivý.

Rozbor vody na prvním místě

Nejčastějšími důvody, proč provádět rozbor vody, jsou kolaudace nového domu, nebo nové studny. Důvodem, proč provést rozbor vody, může být i skutečnost, že se u některého člena rodiny vyskytly střevní obtíže. Voda může být také nezvykle zabarvená nebo zapáchat.

Rozhodnete-li se provést rozbor vody, obraťte se na akreditovanou laboratoř. Jejich seznam naleznete na internetu. Objednejte se telefonicky nebo e-mailem a laboratoř k vám vyšle svého pracovníka, který vodu odborně odebere. Odebrat vodu si můžete i sami, když si v laboratoři vyzvednete vzorkovnice. Odebírá se nejen voda samotná, ale také vzorky kalu či zeminy z okolí studny. Přibližně do týdne je rozbor vody hotový a vy se dozvíte, zda můžete vodu bez obav pít, anebo je nutné sjednat nápravu.

Rozbor studniční vody

Rozbor vody proveďte v případě, že kolaudujete novou studnu a následně v pravidelných intervalech. Obecně se doporučuje nechat vodu vyšetřit jednou až dvakrát ročně. Jen tak si můžete být jisti, že voda ze studny je naprosto zdravotně nezávadná. Rozbor vody měří následující fyzikální a chemické hodnoty: tvrdost vody, pH, vodivost, obsah dusičnanů a dusitanů, amonných iontů, železa a manganu a dalších rozpuštěných látek. Zjišťuje se také přítomnost bakterií. Uvedené parametry jsou součástí takzvaného kráceného rozboru vody. Ten sleduje vybrané ukazatele, které nejvíce a nejčastěji způsobují problémy studniční vody. Je jich přibližně 20 a cena rozboru je do 2 000 korun. Objednat si můžete také úplný rozbor vody, který sleduje asi 70 ukazatelů a cena se pohybuje kolem 10 000 korun.

Nejčastější problémy studniční vody

K nejčastějším problémům, které se mohou vyskytnout ve vaší studni, patří zvýšená tvrdost vody, vysoký obsah dusičnanů, zvýšený obsah železa a manganu či přítomnost koliformních (průjem způsobujících) bakterií.

Zvýšená tvrdost vody

Zvýšená tvrdost vody je dána obsahem hořečnatých a vápenatých solí. Spotřebiteli nijak nevadí, naopak pití tvrdé vody je zdraví prospěšné. Tvrdá voda však poškozuje domácí spotřebiče. Nánosy solí se usazují na topných tělesech varných konvic, myček, praček a bojlerů. S tvrdou vodou si poradí speciální filtrační zařízení, které z vody odstraní vápenaté a hořečnaté soli a nahradí je neškodnými solemi sodíku. Zařízení má speciální pryskyřičnou náplň, která se regeneruje tabletovanou solí.

Zvýšený obsah železa a manganu

Zvýšený obsah železa způsobuje nežádoucí zabarvení vody. Železité sloučeniny vytváří nehezký rezavý povlak na sanitárním zařízení. Mangan je pro změnu příčinou černých, mastných skvrn třeba na prádle. Železo je také živnou půdou pro bakterie. Zvýšený obsah železa ve vodě je rovněž poznatelný podle zápachu a chuti. Problém železa a manganu je spjatý hlavně s vrtanými studnami. Voda zde protéká geologickým podložím a nasává do sebe jednotlivé prvky. Jejich zdrojem jsou rudy a sedimenty. Se zvýšeným obsahem železa a manganu si poradí výkonné filtry, které mnohdy dokážou vodu vyčistit až na úroveň vody destilované.

Dusičnany

Dusičnany se do studny mohou dostat spolu se splachy ze zemědělsky obdělávaných ploch. Jsou součástí umělých hnojiv a obsahují je i organické odpady, vznikající například v chovech zvířat. Zvýšené koncentrace dusičnanů v pitné vodě mohou způsobit vážné zdravotní problémy. Dusičnany se totiž v zažívacím traktu přeměňují na dusitany, které vytvářejí sloučeninu methemoglobin, jehož výsledkem je ztížený přístup kyslíku do tkání. Ohroženi jsou zejména novorozenci, jejichž imunitní systém není ještě zcela zralý. Dále může v žaludku docházet k reakci dusitanů a některých složek potravy, a tak vznikají karcinogenní nitrosaminy.

Možností jak odstranit dusičnany z pitné vody je více. Jednou z nich jsou membránové technologie. Poradí si i s velmi vysokými hodnotami dusičnanů Nevýhodou je skutečnost, že odstraňují z vody i vápník a hořčík, které jsou důležité pro lidské zdraví. Tento deficit dokáže nahradit remineralizace, která vodu opět obohatí o prvky, které filtrací na membráně ztratila. Nejrozšířenější technologie eliminace dusičnanů jsou přístroje na bázi iontoměničů. Jedná se o filtry obsahující speciální sůl. I tato technologie má své limity. S vyššími hodnotami dusičnanů si neporadí. Nejlepším řešením je použít takzvané filtry s dvojím praním. Jde rovněž o iontoměničovou technologii. Jedná se o filtraci, při které nedochází ke zvyšování chloridů v pitné vodě. Dokáže se vyrovnat s vyššími koncentracemi dusičnanů i chloridů. Další parametry vody nejsou nijak zasažené.

Přítomnost bakterií

Voda je přirozeným prostředím pro výskyt bakterií. Pouhým okem je neuvidíte a voda zasažená bakteriemi nemusí vykazovat zhoršené organoleptické vlastnosti. O to víc je výskyt bakterií v pitné vodě nebezpečný. Koliformní bakterie osídlují zažívací trakt teplokrevných obratlovců a do vody se dostávají spolu s látkovou přeměnou. Jejich zdrojem jsou i statková hnojiva nebo například tlející listí. Koliformní bakterie jsou indikátorem fekálního znečištění. Prokáže-li rozbor vody jejich přítomnost, je nutné přejít k řádnému ošetření vody dezinfekčním prostředkem. Používá se Savo nebo Sagen. Dezinfekci lze provést i pomocí UV lampy nebo využít membránové technologie.

Autor: Marcela Malcová

Čtěte také: Jak se starat o studnu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.