Beton jako stavební materiál provází lidstvo už od dob před naším letopočtem. Velmi dlouho se jako forma, do které se beton při výstavbě naléval, používalo bednění dřevěné. S rostoucí cenou dřeva, spojovacího materiálu i nedostatkem řemeslníků, včetně tesařů, se ale objevila alternativa, které stále více profesionálních stavebníků i domácích kutilů dává přednost. Jedná se o ztracené bednění.

Co je to ztracené bednění?
Ztracené, nebo jinak také zabudované bednění se na rozdíl od bednění dřevěného po zatuhnutí betonové konstrukce nemusí odstraňovat, ale zůstává součástí vybudovaného objektu, často je i jeho nosným prvkem. Proto i ztracené bednění musí svou kvalitou odpovídat parametrům kladeným na ostatní stavební prvky. Ztracené bednění tvoří celý systém betonových tvárnic, které mají dutinu, která se vyplní betonem a drží jeho tvar.

Tvarovky tvořící ztracené bednění se vyskládají do požadovaného tvaru, zpevní se protažením ocelových výztuží a následně vylijí betonem. Tvarovky se vyrábějí z tzv. vibrolisovaného betonu, který vzniká kombinovaným účinkem vibrace a tlaku na zavlhlou betonovou směs na speciálních linkách. Tímto způsobem vyrobené tvarovky na sebe dokonale navazují, mají tzv. zámky, kdy jedna tvarovka přesně doléhá na druhou, aniž by vznikaly viditelné spáry. Jejich rozměry jsou standardizované (výška 250 cm, délka 50 cm a tloušťka 10 až 50 cm), ale v případě potřeb je lze ještě upravit na jiný tvar řezným kotoučem s SK plátky (vidiovým kotoučem).

Ztracené bednění se používá na betonové zídky, obrubníky, stropy (se speciálními odlehčujícími stropními vložkami), základové desky i základy, opěrné zdi, nosné stěny i vnitřní příčky, stěny jímek, bazény a další betonové stavby.

Výhody ztraceného bednění
Vedle úspor za investici do dřevěného bednění, které se nakonec musí odstraňovat, a ne vždy je pro něj jiné uplatnění, je ztracené bednění součástí základů či jiného betonového prvku. Při jejich vrstvení není potřeba používat maltu, což proces značně zrychluje. Tvarovky jsou velmi pevné, odolné proti mrazu a mají dobré akustické parametry. Ztracené bednění se hodí na stavby v exteriérech, jako jsou třeba betonové ploty, jímky i zapuštěné betonové bazény. Povrch tvarovek je velmi dobrým podkladem pro omítky a hydroizolační hmoty.

Nevýhody ztraceného bednění
Prostupnost vodních par je u tvarovek menší a je také třeba počítat s dostatečně dlouhou dobou na zaschnutí betonu. Ocelové výztuže je nezbytné umístit tak, aby tvarovky zpevnily nejen svisle, ale také vodorovně. Při stavbě vyšších konstrukcí, třeba stěn, se musí postupovat po etapách a betonem najednou vylít maximálně 4 řady tvarovek najednou. To výstavbu zpomaluje, protože beton se vždy musí nechat zatuhnout než lze pokračovat další etapou.

Autor: Mag

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.