Chystáte se na větší betonování? Základy, překlady, věncová ztužení, podpěry a sloupy, nové podlahy, chodníky, betonování plotových sloupků, přístavby, atd.?

V tom případě byste se měli seznámit s druhy betonů a jejich směsí, které jsou na trhu dostupné – každý z nich se totiž hodí k jinému účelu. Betony budete mít čerstvé, včetně dopravy a bezpečnostního listu.

Beton namíchaný ve stavební míchačce
Betonáž základových pásů, armovaných ocel. výztuží

 • Konstrukční beton – standardní vlastnosti jsou specifikované pevnostní třídou B5 – B60. Konzistence odpovídá zavlhlé až tekuté směsi. Velikost zrna kameniva se volí podle dané konstrukce – jedná se o jemnozrné až hrubozrné betony do Dmax 22 mm. Na nosné statické konstrukce je možné použít pouze konstrukční beton, jenž je klasifikovaný podle betonářské normy, s minimální zrnitostí 8 mm. U pevnostní třídy jsou na beton předepsány dvě zkoušky na tlak – první číslo je pevnost v tlaku a druhé označuje krychelnou pevnost. Dále se posuzuje stupeň vlivu prostředí na beton, stupeň zhutnitelnosti betonu a jeho zrnitost.
 • Vysokopevnostní beton – jedná se o betonové směsi pevnostních tříd B60 (C50/60) a vyšších. Mají vynikající pevnost a vysokou pružnost. Tyto dokonalé vlastnosti jsou dosaženy speciálními přísadami a příměsemi – například křemičitých úletů.
 • Beton odolný vlivům prostředí – tyto konstrukční betony mají pevnostní třídy C12/15 a vyšší. Dělí se na betony, které jsou odolné vůči mrazu a rozmrazovacím látkám (provzdušněný beton), odolné vůči karbonataci, chloridům a celkově vůči chemické agresivitě.
 • Pěnobeton – Poroflow se vyrábí přímo na stavbě v mobilním zařízení, a to z těchto přísad: cement, voda, technická pěna, přísady. Litá směs má samonivelační a izolační vlastnosti. Protože Poroflow má nízkou hmotnost, hodí se pro realizaci plochých střech a pro vyrovnávání podlah.
 • Drátkobeton – ocelové profilované drátky, které se do směsi přidávají, zlepšují finální vlastnosti betonu. Drátků se používá různé množství (20 – 40 kg/m3), a to v závislosti na jejich typu, pevnostní třídě použitého betonu a hlavně na požadované hodnotě vyztužení.
 • Vláknobeton – do těchto betonových směsí jsou při výrobě přidávána polypropylenová vlákna. Ta zachycují napětí, které je vytvářeno objemovými změnami betonu a tak zabraňují vzniku trhlin.
 • Lehký beton – tento druh betonu má sníženou objemovou hmotnost, a to díky použití pórovitého kameniva. Podle množství a druhu plniva je možné měnit rozsah objemové hmotnosti od 300 kg/m3 do 1800 kg/m3.
 • Vymývaný beton – tato technologie zahrnuje položení čerstvé betonové směsi, její uhlazení a opatření speciálním postřikem. Po vytvrzení betonové plochy se provádí řízené vymytí tlakovou myčkou, které odhalí použité kamenivo. Následně se povrch naimpregnuje. Docílí se tak dekorativního povrchu s jedinečnými vlastnostmi.
 • Lehce zhutnitelné směsi – směsi jsou rozdělené podle tekutosti; zde třída F5 a F6.
 • Samozhutnitelné betonové směsi – třída F7; vysoký stupeň tekutosti dodává směsi samonivelační vlastnosti.
 • Vodostavební beton, válcovaný beton

Autor: Jaroslava Linková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.