Spousta majitelů zahrad, pokud má jenom trochu volného místa, uvažuje o zbudování zahradního jezírka. A to buď jen okrasného s lekníny a dalšími vodními rostlinami, na chov ryb, anebo určené ke koupání. Takový záměr je nutno předem dobře promyslet a naplánovat, aby se nestalo, že bude nutné něco měnit v průběhu výstavby. Každé jezírko má své osvědčené postupy, a ty je zapotřebí respektovat, aby na konci vašeho snažení bylo dokonalé dílo.

Jakmile tedy vyberete vhodné místo (dbejte na to, aby voda z přívalových dešťů nezatékala do jezírka, případně do něj nesplavovala okolní zeminu; nevybírejte místo, které je na celodenním slunci), musíte zvážit, jak velké jezírko vlastně bude – nezapomeňte, že čím větší, tím dražší bude jeho pořízení i náklady na provoz. K pořizovacím výdajům patří vyhloubení jámy (výkop by měl být po celém obvodu cca o 20 cm širší než je výlisek), zakoupení samotného jezírka (plastové nebo laminátové) a jeho zabudování, stavební hmoty a kameny, vyzdění, položení a svaření izolační folie, vodní prvky, čerpadlo a filtrace, popřípadě vysavač. Provozními náklady se rozumí voda, elektřina, provoz čerpadel a filtračního systému, UV lampy, bakteriální násada, prostředky k potlačování vláknitých řas, aj.

Pokud chcete jezírko využívat i ke koupání či ochlazování, musíte mít čerpadlo umístěné na sucho, tzn. třeba v šachtě, ale rozhodně mimo vodu!

Jestliže chcete chovat ryby, musíte si zjistit, jakou hloubku a objem vody k životu nezbytně potřebují, a podle toho musíte volit rozměry jezírka.

Zahradní jezírko v lokalitě Kamenné Zboží

Pro názornost si uveďme pořizovací ceny některých typů zahradních jezírek (ceny z roku 2021).

  • obdélníkový, mírně zakřivený tvar, objem 1000 litrů, rozměry 2,4 x 1,4 x 0,62 metru – cena cca 5000,- Kč
  • nepravidelný ovál, s větší prohlubní na jedné straně dna, objem 250 litrů, rozměry 1,35 x 0,92 x 0,54 metru – cena cca 1800,- Kč
  • PVC folie – tloušťka 0,5 mm, šíře 4 metry, cena 250,- Kč/1 bm
  • kaučuková folie – tloušťka 1 mm, šíře 4 metry, cena 950,- Kč/1 bm
  • filtrace pro střední velikost jezírka – cena od 5 do 25 tisíc korun
  • UV lampy proti řasám a škodlivým bakteriím – od 3 do 32 tisíc korun
  • čerpadla podle kvality a výkonu od 1000,- až do 50000,- Kč, což je čerpadlo nové, energeticky efektivní generace pro extrémně silný a hospodárný čerpací výkon

Při výstavbě jezírka máte dvě možnosti: jste-li zdatní řemeslníci, můžete ho zbudovat svépomocí, anebo si přizvete odbornou firmu. Avšak zřízením tohoto úchvatného zahradního prvku vaše povinnosti nekončí. Každé jezírko vyžaduje určitou údržbu – čištění filtru, vysávání stěn i dna, odstraňování nánosů za použití síťky a kartáče, úprava příbřežní zóny, aj. To všechno bude vyžadovat váš čas. A tak máte-li velké jezírko a málo času, můžete tyto práce opět svěřit odborníkům.

Autor: Jaroslava Linková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.