Není písek jako písek! Obecně rozlišujeme písky na kopané, betonářské, říční, křemičité, aj., a to podle druhu využití – do malty, betonu, dětských pískovišť a sportovních hřišť, písek se přidává do zeminy i trávníků.

V tomto článku se budeme zabývat písky, jež se používají pro stavební účely. Písek je totiž neodmyslitelným stavebním materiálem přírodního původu, který se dobře uplatní v téměř každé fázi stavby.

Štěrkopísek frakce 0 – 4 na obrázku, spolu s cementem vytvoříte cementový potěr, přidáním hrubšího kameniva pak betonovou směs

Ve stavebnictví se používají zejména štěrkopísky, které se dále zpracovávají. Štěrkopísek se těží jak z vody, tak se provádí i suchá těžba.

Štěrkopísek může být tříděný i netříděný a je optimálním druhem kameniva do betonu. Tříděný štěrkopísek o velikosti zrn do 4 milimetrů je nejvhodnější pro betonové směsi, maltové směsi a pro zdění. Netříděný štěrkopísek o zrnech do velikosti 32 mm se zpravidla využívá do různých zásypů a hrubých betonových směsí.

Jemný prosívaný písek se používá kupříkladu ke spárování zámkové dlažby. Prosívaný říční písek se využívá do štukových omítek.

Žlutý kopaný písek se používá na obsyp kanalizačního potrubí a ostatních inženýrských sítí

Hrubost písku označuje frakce, a to ve dvou hodnotách; to znamená, že velikost zrn toho kterého druhu se pohybuje v rozmezí dvou velikostí.

  • Písek frakce 0/2, maltový – velice jemný písek, který je možné využít na omítky, zdění, pískoviště, dosyp chodníkových spár či k ozdravenému pískování trávníků
  • Písek frakce 0/4, betonářský praný – jedná se o velice jemný praný písek, který se hodí pro různé stavební úpravy, dosypy chodníkových spár, ale i na dětská hřiště. Ve stavebnictví se používá na litý beton pro kvalitní betonáže, do omítkových a zdících směsí
  • Písek frakce 0/4, betonářský tříděný – pro jednodušší betonáže, obsypy kabelů a trubek
  • Písek frakce 0/4 HB, betonářský praný – vhodný pro strojní betonování a lité podlahy
  • Písek frakce 0/8, betonářský – je součástí litých betonů a slouží při výstavbě pilířů
  • Písek křemičitý bílý – použití k zasypávání zámkových dlažeb a obecně jako zásypový a těsnicí materiál

Autor: Jaroslava Linková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.