Při výstavbě rodinného domu, anebo při jeho rekonstrukci, je zapotřebí vyřešit, jaké překlady nad okna a dveře použít. Tyto stavební prvky jsou velice důležité a jejich výběr není radno podceňovat – hlavní úkol překladů totiž tkví v přenosu statického působení konstrukce nad překladem do okolního zdiva.

Nadokenní i nadedveřní překlad musí být samonosný, což znamená, že nesmí staticky působit na výplňovou konstrukci, tj. na okno či dveře. Jeho výběr by měl záviset na charakteru stavby, použitých materiálech a konečném vzhledu domu.

Pro usazení běžných překladů je zapotřebí připravit maltové lože, do nějž dvě osoby ručně překlad usadí – tak dojde k rovnoměrnému zatížení. Jedná-li se o velké ocelové nebo železobetonové překlady, používá se jeřáb, včetně ručního usazení. Při usazování překladů je nezbytné řídit se technologickým postupem, který určuje výrobce, a také statickými tabulkami. Je-li překlad usazen nesprávně, může docházet k prasklinám nejen na omítce, ale také v samotném zdivu.

Jestliže se rozhodnete pro velkoformátová okna, musí překlady navrhnout statik. Ten vypočítá a určí správnou výšku i délku překladu a také jeho materiál. Čím větší okno, tím dokonalejší musí být tepelně – technické vlastnosti překladu. Okno musí být v překladu důkladně ukotveno. Obdobná situace nastává, chcete-li mít ve svém domě rohová okna – zde je opět na statikovi, aby určil správný typ překladu. I když dnes už je možné na trhu sehnat typizované rohové překlady pro různé zdící systémy.

Žádaným produktem jsou i polyfunkční nosné žaluziové a roletové překlady. Ty jsou uvnitř vybaveny jednak schránkou pro uvedené venkovní stínící systémy a také tepelnou izolací pro eliminování únikových tepelných mostů.

Druhy překladů

  • Ploché – vytvářejí rovné nadpraží otvoru. Vyrábějí se z různých materiálů, takže je možné vybrat si takový překlad, který bude odpovídat obvodovému zdivu budovy – beton, keramika, plynosilikát, ocel, železobeton, dřevo.
  • Klenuté – jestliže zvolíte monolitickou klenbu, bude překlad tvořit jediný kus, který se nejčastěji vyrábí z betonu. Stavebník se však může rozhodnout i pro klenbu z jednotlivých zdicích prvků – tehdy se nejčastěji používají cihly.

Překlady podle materiálu

Dřevěné, betonové (monolitické/montované), železobetonové, z cihel, keramické, z oceli, kamenné

Autor: J. Linková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.