Cement je jednou ze základních stavebních hmot. Používá se jako pojivo, tedy látka, která umí tuhnout a tím spojit další součásti stavebních hmot dohromady do jednoho celku. Funguje tak například v betonu a maltě. I když historie betonu sahá až do dob antiky, nově cement používáme od 19. století.

Jak se cement vyrábí
Cement se vyrábí v pecích cementáren, a to buď mokrou, nebo suchou metodou z vápence a jílu, případně také křídy a břidlice. Směs se předehřeje v peci, aby se z ní vyloučila voda. V peci se následně zvýší teplota postupně až na 1450 °C, což jednotlivé částice směsi speče do slínku. Po jeho vychlazení se z něj mele cementový prášek.

Třídění cementů
V Evropě se cementy třídí podle normy EN 197-1 (u nás ČSN EN 197-1), a to na základě svého složení na:

  1. Portlandský cement

Portlandský cement obsahuje maximálně 5 % dalších příměsí, má vysoké hydratační teplo a rychle zpevní.

  1. Portlandský směsný cement

Portlandský směsný cement má vyšší obsah příměsí, až 35 %, přičemž podle množství a druhu příměsí se mění jeho vlastnosti.

  1. Vysokopecní cement

Vysokopecní cement obsahuje portlandský cement a větší podíl vysokopecní strusky. U tohoto cementu je hydratační teplo nízké, ale nárůst pevnosti je pomalý. Jeho výhodou je, že odolává i agresivnímu prostředí.

  1. Pucolánový cement

Pucolánový cement obsahuje kromě portlandského cementu také větší podíl pucolánu, tedy jemného sopečného popela. Také tento cement získává pevnost pomalu, odolává vlhkosti a také mořské vodě.

  1. Směsný cement

Směsný cement obsahuje portlandský cement, vysokopecní strusku, pucolán, případně popílek. Používá se na podkladové konstrukce a má nízkou pevnost.

Podle stejné normy se cementy dále dělí podle vaznosti po 28 dnech zrání. Ta může být 32,5 MPa, 42,5 MPa a 52,5 MPa a na pytlech s cementech se značí písmeny, která vyjadřují, jak rychlá je počáteční tvrdost, kde R = rychlý, N = normální a L = pomalý.

Autor:Mag

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.