Termín pro podání daňového přiznání: 31. březen 2019

Pronajímání nemovitostí fyzických osob se řídí dle § 9 zákona o daních z příjmů.

Výpočet dílčích základů daně z příjmů z nájmů – příloha č. 2

Tip: V případě, že si s vyplněním daňového přiznání nevíte rady neváhejte a navštivte finanční úřad, kde vám rádi pomohou.

Registrační povinnost při zahájení pronájmu nebo přijetí platby za něj není – viz. zde.

Při výpočtu lze použít dvě metody a to buď skutečné výdaje nebo paušál (30%) a maximálně do 300 tis. kč.

Obr. výpočet dílčího základu podle metody – procentem z příjmů (paušál)

Příjmy z pronájmu- 220 tis. kč

Výdaje – 30% z 220 tis. kč, to jest 66 tis. kč

Dílčí daňový základ vyjde 154 tis. kč

Skutečné výdaje

Tabulku pro výpočet odpisů při použití metody „skutečné výdaje“ naleznete zde https://www.hypoindex.cz/clanky/jak-odpisovat-pronajimanou-nemovitost/

Otázky a odpvědi:

Pronajímám 2 byty a chtěl bych u jednoho z nich použít „paušál“ a u druhého „skutečné náklady“, je to možné?

Odpověď: Není to možné, musí být použita jen jedna metoda.

Lze metody (paušál a skutečné náklady) každý rok střídat?

Ano. Pronajímatel by se měl každý rok rozhodnout, který způsob výpočtu základu daně bude pro něho výhodnější a ten si zvolit.

Kdy pronájímám byt jako fyzická osoba?

Jestliže pronajímáte vlastní byt nebo jinou nemovitost jako fyzická osoba, která je vlastníkem a současně pronajímatelem nemovitosti tak jste povinen vyplnit taky přílohu číslo 2 (viz výše).

Co patří mezi skutečné výdaje při pronájmu nemovitosti
Odpisy nemovitosti , úroky hypotéky na pořízení nemovitosti , náklady na vybavení, jnapř. například nábytek , pojištění nemovitosti, výdaje na dopravu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.