Beton je základním stavebním materiálem nejen v bytové výstavbě, ale také při výstavbě inženýrských sítí a mnoha druhů komerčních objektů. Protože jednou z nejdůležitějších složek betonu je voda, je důležité přesně dodržovat technologický postup a nebetonovat ve chvíli, kdy je příliš zima.

Co je to beton?
I když má řada lidí beton spojený hlavně s moderními stavbami, je to stavební materiál s velmi dlouhou historií, která sahá až do období antiky. Beton vznikne z vícesložkové práškové směsi po přidání vody. Směs se skládá z pojiva, plniva a dalších přísad. Nejčastějším pojivem je cement, ale používá se také asfalt. Jak pro cementový, tak pro asfaltový beton se jako plnivo dává kamenivo.  Příměsi a přísady jsou různé a do betonu se přidávají pro zlepšení jeho fyzikálních vlastností, tedy aby zrychlily, nebo zpomalily tuhnutí, provzdušnily beton, snížily prostupnost vody, změnily barevnost či zlepšily zpracování betonu. Jedním typem přísad jsou látky působící proti mrazu.

Proč vadí mráz?
Dříve známé pravidlo, že v zimě se nestaví, platí stále méně. Teplejší zimy, nedostatek stavebních kapacit i velký tlak na rychle realizované stavby mění i podmínky ve stavebnictví. Přesto je nutné respektovat základní pravidlo pro betonování – v době zrání betonu nesmí teplota klesnout pod +5 °C. Při nižší teplotě beton přestává zrát, nevyschne a začne praskat.  Pokud uhodí mráz před zatuhnutím betonu, může být vybetonovaný objekt nenávratně poškozen.

Teploty určují normy
Důležitá je také teplota připravené betonové směsi. Podle českých norem by teplota čerstvého betonu neměla klesnout pod +5 °C a na povrchu vybetonované plochy by neměla teplota klesnout pod nulu tak dlouho, dokud povrch nebude mrazu odolný. Obvykle se doporučuje pevnost v tlaku minimálně 5 MPa.

Betonovat ale lze i při nižších teplotách, nicméně musí být použita speciální opatření. Buď se ohřívá voda, která se používá směsi (tzv. záměsová voda), případně lze ohřát také plnivo, tedy kamenivo. Betonárky mohou také použít kvalitnější cement. Třetí možností jsou již zmíněné přísady proti mrazu. Podle typu přísad pak lze betonovat i při teplotách do −5 °C, případně až −10 °C, ale přísady jen urychlují tvrdnutí, nechrání beton před mrazem. Proto je vhodné v mrazivých dnech betonovat v jejich nejteplejší částech (obvykle kolem poledne), čerstvý beton nepolévat vodou a hotový beton před mrazem ochránit. Aktivní ochrana znamená, že se betonová konstrukce ohřívá třeba párou, nebo horkým vzduchem. Pasivně lze konstrukci ochránit zakrytím – rohožemi, geotextilií, deskami z polystyrenu nebo jinými izolačními materiály.

Pokud si nejste jisti, kontaktujte svou betonárku. Odborníci na beton vám určitě poradí, co dělat, aby betonování dopadlo dobře i v zimních měsících.

Autor: Mag.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.