Většina z vás si asi uvědomuje, že dříve – zejména ve II. polovině 20. století – se při výstavbě bytových i rodinných domů používal azbest. Tehdy se jevil jako ideální izolační materiál pro některé své vlastnosti: je nehořlavý, není jedovatý a v tehdejší době byl poměrně levný. V bytech se používal na vzduchotechnické rozvody, kanalizační stoupačky, anebo izolační nástřiky přímo na stěnách. Azbest byl také součástí střešní krytiny eternit.

Boletické panely modré barvy s azbestem na budově bývalého hotelu Albion

Postupem času se ukázalo, že tento materiál si s sebou nese určitou záludnost: azbestová izolace je tvořena mikroskopickými vlákny a ta po letech vdechování mohou způsobit rakovinu plic. Onemocnění propukne až za desítky let, takže osoby, vystavené azbestu, velice dlouho vůbec nic netuší.

Jak se azbestu zbavit
Chystáte-li se na rekonstrukci domu či bytu, nechte si přítomnost azbestu zjistit rozborem použitých materiálů. Při podezření na azbest ve vaší nemovitosti se můžete obrátit na hygienickou stanici, stavební úřad, odbor životního prostředí při obecních nebo městských úřadech, anebo na Českou inspekci životního prostředí.
Likvidace azbestových vláken je poměrně nákladná záležitost a je nutné si na ni pozvat odbornou firmu. Sami se rozhodně do této činnosti nepouštějte! Při manipulaci s azbestem se jeho neviditelná vlákna rozšíří po celém bytě a prakticky zamoří celé prostředí; vy pak budete dlouho vystaveni jeho vdechování a hrozí vám riziko plicního onemocnění právě tím, před čím jste se chtěli ochránit.

Eternitová střecha obsahující azbest, Harald Weber, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons
Stará eternitová nádrž

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.