Podívejme se na tyto směsi při použití v interiéru, konkrétně při budování nových podlah. Jejich společným základem je cement, písek, popřípadě štěrk a voda – liší se však jejich poměr a tudíž i způsob využití.

Cementový potěr

Jedná se o podlahovou hmotu, která je určena pro provádění vnitřních i venkovních „vysokopevnostních potěrů s nízkou zbytkovou vlhkostí a nízkým smrštěním“.  Slouží jako podkladová vrstva před povrchovou úpravou podlah – tvoří podklad pro dlažbu, dřevěné podlahy, parkety, plovoucí podlahy, kámen; pod tenkovrstvé podlahoviny, jako je PVC, marmoleum či koberec, je k vytvrzení povrchu vhodnější použití samonivelační stěrky.  Vrstva cementového potěru se nanáší v tloušťce do 5 cm, a má nejen funkci podkladovou, ale také vyrovnávací a roznášecí.

Cementový potěr můžete zakoupit ve formě suché směsi, v balení po 25 kilogramech. Bude záležet jen na vás, zda si ze široké nabídky vyberete levnější směs, anebo zvolíte třeba potěr, jenž bude vhodný i pro instalaci podlahového vytápění a pochozí bude již po 12 hodinách. Existují i suché směsi pro cementové potěry pro použití v exteriéru (balkon, terasa, chodník, a další).

Směs na cementový potěr je samozřejmě možné namíchat svépomocně také přímo na staveništi, což se zpravidla využívá při konstrukci či rekonstrukci všech podlah v budově. Oproti betonu je při výrobě cementového potěru nutné použít štěrk jemnější frakce. Nejběžnější poměr cement:písek:štěrk je 1:2:2. Množství vody závisí na požadované konzistenci získané hmoty.

Pokládka obrubníků probíhá do cementového potěru nebo jemného betonu

Beton

Na podlahy v obytných budovách se beton používá v tloušťce 5 – 10 cm, a je základní nosnou vrstvou podlahy. Pokud zakoupíte suchou betonovou směs v pytlích, máte jistotu, že má optimální poměr cementu, písku a štěrku. Chcete-li si základový beton na podlahy namíchat sami, mějte na paměti, že by měl být hutný a dokonale promísený. Poměr písek:cement by měl být 2-3:1, aby se cementovým tmelem (při přidání vody) dokonale obalila všechna zrna písku (event. použitého štěrku). Pokud se z betonu odděluje voda, je směs řídká a po vytvrdnutí by se začala podlaha drolit.

Autor: Linková J.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.